Tichý génius Pavol Jozef Šafárik

Matica slovenská v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach pripravila  unikátny historický dokument mapujúci život a dielo P. J. Šafárika. Prináša jedinečný komplexný pohľad na osobnosť slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu a univerzitného profesora, zakladateľa vedeckej slavistiky.

Dátum: 11.1. – 31.3.2022
Názov podujatia: Tichý génius Pavol Jozef Šafárik
Forma: historický dokumentárny film
Cieľová skupina: verejnosť
Počet zhliadnutí: 361
Anna Čuhaničová