Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku

V marci mesiaci knihy pripravilo náučné oddelenie ZKGZ v spolupráci s CHKO Vihorlat výstavu Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku. Súčasťou výstavy bola aj projekcia filmu Vtáči raj – Senné a Medzibodrožie. Cieľom tejto výstavy bola ochrana rôznych druhov vtáctva, , ochrana biotopov a najmä ekovýchova.

Dátum: 28.2. – 31.3.2022
Názov podujatia: Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku.                                                    
Forma: výstava +  dokumentárny film
Cieľová skupina: verejnosť
Počet zhliadnutí: 465

Fotogaléria