Európske pexeso, ZŠ Moskovská 1

11. októbra  sa 54 žiakov 1. stupňa ZŠ na Moskovskej ulici v Michalovciach v dopoludňajších hodinách zúčastnili poznávacieho výletu po krajinách Európskej Únie. Prostredníctvom cyklu krátkych animovaných filmov známych ako Európske pexeso, prítomní žiaci navštívili krajiny Európskej únie. Zaujímavo a zábavne si zopakovali už prebraté učivo a zistili, čo o navštívenej krajine ešte nevedeli.
Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť Európskeho dňa jazykov, ktorý  pripadá na 26. septembra.  Do tohto projektu sa zapája 47 krajín v ktorých sa tento deň uskutočňujú aktivity podporujúce jazykové vzdelávanie, jazykové a kultúrne rozmanitosti či už na študijné účely, odborné potreby, prípadne za účelom mobility, zábavy alebo vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností.  Cieľom projektu je posilnenie vnímania jazykového vzdelávania ako celoživotného procesu, pričom  zvládnutie cudzieho jazyka znamená viac než získanie ďalšej užitočnej zručnosti – je odrazom postoja, rešpektu a úcty k identite a kultúre iných národov a tolerancie rozmanitosti.

Mgr. Holonič Svätoslav

Fotogaléria