Prekroč svoj tieň

Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998. Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach sa aj tento rok zapojila do projektu  pod tohtoročným mottom „Prekroč svoj tieň“.Od 18. do 21.novembra prebiehali v jej priestoroch prednášky psychológov a odborníkov na danú problematiku. Odpovede na tieto i mnohé iné otázky týkajúce sa tejto neradostnej témy sa pokúsili pracovníci Občianskeho združenia INTEGRA, Ing. Jana Hurová, Dr. Jitka Jenisová a p. Ján Hlaváč, psychológovia z Centra pedagogicko-psychlogického poradensta a prevencie a Mgr. Ján Urban z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny. Na tejto prednáške sa zúčastnili aj ľudia ktorí boli drogovo závislí a prešli svojím vlastným peklom a svojím životným príbehom zaujali našich mladých poslucháčov z radov žiakov a študentov ZŠ a SŠ.