Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? pob. na ZŠ Školská 2

V stredu, 2.decembra 2020 sme sa stretli so žiaci školského klubu - s malými prvákmi pri Mikulášskom čítaní. Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Deti sa niečo nové dozvedeli aj o živote sv. Mikuláša. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, prevedená zábavnou formou a zápis prváčikov do knižnice. Na záver, ako sa na Mikulášske stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkosťou a samozrejme aj vypožičanou knižkou. Všetci sa už teraz tešíme na naše spoločné stretnutia a čítania v školskej knižnici každú stredu.
Dňa 2.12.2020
Mikulášske čítanie, INF príprava
ZŠ Školská 2, 18 žiakov
Bc. Ondová Eva 

Fotogaléria