Velikáni českej hudby

Dňa 17.1.2008 sa na Hudobnom oddelení ZKGZ uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Velikáni českej hudby“. Výstava je venovaná trom najvýznamnejším českým skladateľom – tvorcom českej národnej hudby B. Smetanovi, A. Dvořákovi a L. Janáčkovi. Je putovná, zapožičalo nám ju České centrum v Košiciach. Na otvorení výstavy sa prítomným prihovorila JUDr. Kateřina Novotná, riaditeľka Českého centra v Košiciach, Ing.Bohumil Procházka, predseda Českého spolku v Michalovciach a riad. ZKGZ Mgr.Marianna Maruničová. Výstava potrvá do konca februára  a bude sprístupnená návštevníkom knižnice, žiakom ZŠ, SŠ a ZUŠ na organizovaných podujatiach spojených s posluchom hudby.
Slávnostnú chvíľu spríjemnili svojim vystúpením žiaci ZUŠ - Ivanka Kohútová, Eva Adamová, Richard Fullek, Ondrej Novák a Jakub Kišš.