Prázdniny s deduškom, DT Fun Holiday

Zážitkové čítanie spojené s prezentáciou

Kniha Prázdniny s deduškom pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná tajomstiev“. Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sárah, ktorá žije v Anglicku. Cez prázdniny pricestuje na Slovensko a spolu so svojim deduškom a veselou kopou kamarátov spoznáva krajinu. Aj deti z detského denného tábora Fun Holiday zábavným spôsobom spoznávali prírodné a kultúrne krásy našej krajiny.  V závere podujatia si žiaci prezreli a vypožičali knihy z detského oddelenia.

Dátum: 25. 08. 2020                                                                                                                          
Počet účastníkov: 26                                                                                                                                       
Forma – zážitkové čítanie                                                                                                                                
Mgr. Chmurovičová,  Mgr. Vašková