O samoľúbom snehuliakovi a Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

(poďme sa s knižkou hrať)

V rámci výstavy Najkrajších českých a slovenských detských kníh sme 22.1.2013 zrealizovali aj zážitkové čítanie pre 21 deti Cirkevnej Materskej školy. Kvôli porovnaniu a porozumeniu slovenských a českých textov sme si  vybrali   slovenskú rozprávku O samoľúbom snehuliakovi a českú rozprávku Seznam z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi od Arnolda Lobela.  Zážitkové čítanie ako interaktívna forma  rozvíjania vzťahu detí k čítaniu s porozumením  bolo zamerané na  hru s textom.  Snažili sme sa rozvíjať a prehlbovať  prirodzené antropomorfické vnímanie deti predškolského veku  (prisudzovanie ľudských vlastností neživým predmetom a zvieratám), čím sa buduje základ pre obrazné vnímanie, čo je jedna z podmienok pre čítanie s porozumením.  Hra s knižkou  prirodzene vytvorila priestor, v ktorom dieťa  mohlo rozvíjať aj svoje estetické, výtvarné a pohybové nadanie.

 Mgr. Iveta Majvitorová


Fotogaléria