Prvýkrát spolu v knižnici

Dňa 31. 03. 2022 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci Súkromnej Spojenej Školy, Klokočov 90.  Oboznámili sa s knihou, s narodením knihy, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje - ilustruje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.

Dátum: 31. 03. 2022
Názov podujatia – Prvýkrát spolu v knižnici
Forma: prezentácia spojené s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci Súkromnej Spojenej Školy, Klokočov 90
Počet účastníkov: 4+2 doprovod
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria