Moja milá jedlička, pob. na ZŠ Školská 2

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.
V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád.

Čas rýchlo uteká, sťaby rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Sú to sviatky pokoja a lásky. V tento krásny čas sa každý snaží byť dobrý a milý. Všetci si v kútiku duše prajeme aby tieto sviatky trvali večne... .
           Druháčikov čakalo zaujímavé predvianočné dopoludnie s krásne vyzdobenou triedou s pani učiteľkou Mgr. Adamovou. Išlo o spojenie čítania, interaktívnych hier a tvorivej aktivity, kde mohli žiaci preukázať svoje dobré vedomosti a zručnosti. Spoločne sme si prečítali rozprávku Moja milá jedlička z knihy Vianočné rozprávky. Porozprávali sme si aj o zvykoch a tradíciách počas Vianočných sviatkov.
           Veľmi dôležité je spojenie viacerých činností, ktoré obohatia dieťa nielen po vedomostnej stránke, ale zanechajú v ňom krásne spomienky a zážitky. Súčasťou programu boli vianočné koledy, hry a samozrejme dobrá zábava. Pri výzdobe a programe pomáhali aj žiaci v školskom klube s pani učiteľkou Bc. Štofovou.

Dňa 9.12.2020
Zážitkové čítanie, interaktívne hry a aktivity
ZŠ Školská 2, 12 žiakov

Bc. Ondová Eva