Stromček dobrých skutkov, pob. na ZŠ Školská 2

Čas rýchlo uteká, sťaby rýchle nohy mal. Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Sú to sviatky pokoja a lásky. V tento krásny čas sa každý snaží byť dobrý a milý. Za oknom sa už jagajú svetielka na vianočných stromčekoch. Vianočná hudba sa zakráda do našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru. Všetci si v kútiku duše prajeme aby tieto sviatky trvali večne...
12.12.2018 sme na V.ZŠ privítali predškolákov z MŠ Školská 5. Čakali ich už netrpezliví prváčikovia s krásne vyzdobenou triedou. Pri výzdobe a bohatom programe im pomáhali aj žiaci zo školského klubu s pani učiteľkou Bc. Štofovou. Súčasťou programu boli koledy, divadielko, tanec, vianočné pexeso, stromček dobrých skutkov a samozrejme dobrá zábava. Predškoláci sa niečo nové dozvedeli aj o vianočnom stromčeku, kedy a ako vlastne vznikol. Školáci na záver poďakovali predškolákom za návštevu sladkou kytičkou, knihou do ich knižnice, salónkou a malým anjelikom.
Podujatia sa zúčastnilo 14 predškolákov a 10 prváčikov s pani učiteľkou Mgr. Adamovou.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria