České národné obrodenie 2. 5. 2022

Cyklus prednášok z českej histórie uzavrela prednáška České národné obrodenie. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal rozobral situáciu v Čechách , kedy český národ prejavil odpor k národnému útlaku a k absolutizmu. Spomenul významné osobnosti tohto obdobia Alois Jirásek, Božena Němcová, Alfons Mucha, Karel Hynek Mácha a i.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2022.

Dátum: 2.5.2022
Názov podujatia: České národné obrodenie.
Forma prednáška, prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal
Cieľová skupina: členovia Českého spolku + verejnosť                                                                                                 

Počet: 11
Zodpovední: Čuhaničová, Kočišová

Fotogaléria