Beseda so spisovateľkou Annou Garbinskou

Hovorí sa, že vzťah ku knihám si treba pestovať už od detstva. Deti by sme nemali do čítania nútiť, ale treba im dať možnosti. Preto ZKGZ v Michalovciach zabezpečila 14. marca 2011 pre žiakov vo Vinnom besedu s regionálnou spisovateľkou Annou Garbinskou. Beseda bola rozdelená na tri časti. V prvej predstavila zbierku básní "Štvorlístok" rozdelenú na Symbiózy, Metamorfózy, Dary srdca a Post scriptum. V ďalšej časti besedy prezentovala zbierku "Ak hľadáš nádej" zameranú na duchovnú poéziu. Na záver žiakom prerozprávala vlastnú rozprávku "Ako Matúš našiel poklad".Žiaci boli veľmi disciplinovaní a akčne reagovali na spisovateľkine otázky. Z besedy odchádzali obohatení novými vedomosťami z oblasti duchovnej poézie a s vďakou za krásny umelecký zážitok.

Fotogaléria