Prípad pre teba a Tigrí tím

Dňa 2.5. 2017 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického uskutočnilo čítanie s porozumením. Podujatie bolo zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, ale aj na rozvoj osobnosti a sebauvedomenie. Zúčastnili sa na ňom žiaci z prímy a sekundy Gymnázia v Sobranciach s dvoma vyučujúcimi. Žiaci pracovali s textom z knihy Thomasa Brezinu Prípad pre teba a Tigrí tím (Prízrak útočí). Thomas Brezina je populárnym spisovateľom pre deti a mládež, volajú ho aj majster dobrodružstiev. Séria kníh Tigrí tím je veľmi obľúbená medzi mladými čitateľmi. Hlavné postavy Bea, Luk a Patrik majú radi dobrodružstvo, strašidlá a príšery, riešia rôzne záhady. Každý z nich má v knihe vytvorenú svoju vizitku --svoj profil. Čitateľ sa stáva súčasťou Tigrieho tímu, rieši úlohy a záhady. Aj naši žiaci sa stali detektívmi pri hľadaní odpovedí na základe prečítaných textov. Neskôr sa dobre zabavili pri tvorbe a prezentácii vlastných vizitiek. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po jednotlivých oddeleniach knižnice. Na základe tejto návštevy viacerí zúčastnení prejavili záujem stať sa čitateľmi našej knižnice.
Počet účastníkov: 50       

PaedDr. Jana Begová, Gabriela Feňáková -- oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov

Fotogaléria