MDD v knižnici

Na sviatok MDD sme do knižnice pozvali deti z Materskej školy na Vajanského ulici v Michalovciach. Pripravili sme pre nich rozprávkové dopoludnie s dvoma humornými rozprávkami a to : „ Ako kukurica o všetky zuby prišla“ a „ O bláznivom šarkanovi“. Pekné ilustrácie, ktoré deti nakreslili, sú vystavené na centrálnej evidencii v knižnici. Deti od nás odchádzali s farebným papierovým kvetom a sladkou odmenou za nádherné kresby. Tešíme sa na Vás aj budúci rok milé deti.