Literárne dni seniorov mesta Michalovce 2018

Dňa 16.05.2018 sa v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Michalovciach  uskutočnil v  ZKGZ Michalovce VII. ročník literárno-recitačnej  prehliadky a prezentácie vlastnej tvorby Literárne dni seniorov mesta Michalovce. Toto nesúťažné podujatie bolo určené skôr narodeným Michalovčanom, ktorých spája láska k literatúre. Na začiatku stretnutia všetkých prítomných privítala riaditeľka knižnice PhDr. Alena Vasiľová i primátor mesta Michalovce Mgr. Viliam Zahorčák, pod záštitou ktorého sa podujatie uskutočnilo. Neskôr nasledovalo vystúpenie folklórnej speváckej skupiny Starši chlopi z michalovského denného centra seniorov č. 1. Po tejto kultúrnej vložke predniesli svoje literárne výtvory jednotliví recitátori. Sprievodným podujatím Literárnych dní seniorov bola aj výstava Krása samorastov Márie Froňovej a výstava amatérskej fotografky Ingrid Šarloty Hrubej pod názvom Prechádzka Vinianskym hradom. Tento ročník Literárnych dní poctilo svojou účasťou 30 seniorov. Ďakujeme pani Márii Hajdukovej z Jednoty dôchodcov za skvelú prípravu podujatia a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

PaedDr. Jana Begová  
 

Fotogaléria