Dobrodružstvo v mori, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Dňa 3.3.2022 si prišli žiaci prvého ročníka s pani učiteľkou do školskej knižnice vypožičať svoju prvú knihu. Spoločne sme si prečítali kratučkú, ale zato poučnú knižku Dobrodružstvo v mori. Malí prváci dostali aj pracovný list, kde majú vymaľovať hlavného hrdinu, vymyslieť mu meno a napísať kratučký obsah z prečítanej knižky. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa žiaci hravou formou oboznámili s knižničným a výpožičným poriadkom. Aj keď to boli iba malí prváci, prejavili už veľký záujem o knihy a čítanie všeobecne. Aktivít sa zúčastnilo 21 žiakov z 1.B triedy.

Dátum: 3.3.2022
Názov podujatia: Dobrodružstvo v mori
Forma: zážitkové čítanie, INF príprava
Cieľová skupina: žiaci ZŠ T.J.Moussona 4 MI, 1.B
Počet: 21 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria