Aha, deti, čo to letí


V dňoch od 22.06. 2022- 29.07. 2022 prebiehala v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického výstava pod názvom Aha, deti, čo to letí. 15.07.2022 sa výstavy zúčastnili aj žiaci denného tábora zo Základnej školy v Zemplínskej Širokej. So žiakmi sme si spoločne prezreli výstavu a povedali si o najzaujímavejších faktoch o bocianoch. Nové informácie žiaci využili pri riešení bocianej krížovky. Po úspešnom vylúštení si žiaci pozreli kreslený film o bocianoch.   

Názov podujatia:      Aha, deti, čo to letí
Forma:                       Výstava
Dátum:                      15.07.2022
Počet účastníkov:    10 /ZŠ Zemplínska Široká/
Realizácia a text:     Mgr. Alena Fujda

Fotogaléria