Záložka do knihy spája školy, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4, Výstavka

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020
 11. ročník česko-slovenského projektu
pre základné školy a osemročné gymnáziá
 
Záložka do knihy spája školy:
Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze.
 
Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).
Cieľ česko-slovenského projektu:
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
    Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. V dňoch 8.10.2020 a 15.10.2020 sa konala výstavka žiakmi vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy - ZŠ Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici. Celodenných podujatí sa zúčastnilo 78 žiakov I. i II. stupňa ZŠ v malých skupinkách. Toto podujatie sa konalo v spolupráci so školskou knižnicou pod vedením Paed.Dr. Kovaľovej.

Bc. Ondová Eva