Aby pamäť lepšie pracovala, ukončenie projektu Tréning pamäti pre seniorov

Dať zmysel starobe je zodpovednosťou jednotlivcov a úlohou pomáhajúcich profesionálov. Zmysel aktívneho starnutia vnímame v spojitosti s inovatívnou prácou v prepojení s človekom s cieľom precvičovania pamäti a pohybu. Tieto metódy práce je možné aplikovať v domácom prostredí seniora, prípadne v zariadeniach sociálnych služieb alebo v denných centrách, či kluboch.  V rámci prístupu trénovania pamäti smeaplikovali konkrétne techniky precvičovania pamäti a pohybu.Za techniky v rámci trénovania pamäti považujeme rôzne cvičenia, ktoré sú zamerané na jednotlivé oblasti rozvoja a udržiavania kognitívnych schopností ako sú napríklad cvičenia na koncentráciu, krátkodobú pamäť, cvičenie zamerané na stimuláciu mozgových hemisfér, cvičenia na tvorivosť, fantáziu, spomienky alebo cvičenia zamerané na dlhodobú pamäť. Z pohľadu techník pohybových aktivít sa môže jednať o cvičenia s pomôckami ako sú loptičky, šatky, plachty. Patria tu aj cvičenie pantomimické, rytmické, alebo cvičenie prostredníctvom masáže vlastného tela - automasáž, ktorá bola v našom prípade v značnej miere aj využívaná.
Dňa 14.12.2018 sme úspešne ukončili už piaty ročník tréningu pamäti pre seniorky z klubu č.1 na ulici Obrancov mieru 4 pod vedením pani Hapákovej.Seniorky sa stretávali každý piatok, celkovo sedem krát na 90 min. sedeniach.Programu sa zúčastnilo 10 senioriek.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria