Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní reformácie. Dominikáni, kapucíni, jezuiti

Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach pripravil pre svojich členov a sympatizantov prednášku Obdobie rekatolizácie po husitských vojnách a pri potláčaní reformácie. Prednáška bola  z cyklu Osoby a udalosti 2020. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal spomenul husitské vojny, reformáciu v cirkvi, Martina Luthera – reformátora,  zakladateľa protestantizmu, vysvetlil čo bola  protireformácia alebo rekatolizácia  -  cieľavedomá snaha katolíckej cirkvi o zastavenie šírenia reformácie v 16.-18. storočí. Jej hlavnou úlohou bolo pripútať protestantské krajiny ku katolíckej cirkvi. Významnými faktormi, či činiteľmi protireformácie boli: jezuiti, Tridentský koncil, inkvizícia. Katolícka cirkev pochopila, že musí prijať zmeny, zvýšiť vzdelanosť kňazov, zintenzívniť činnosť jezuitov a dominikánov.  Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2020.

Dátum  06.07.2020
Účasť  8
Forma – prednáška
Zodpov. Čuhaničová, Kočišová

Fotogaléria