Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2

Žiaci 6.B triedy mali 9.2.2022  trochu netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimo čítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoju naj bájku ústne alebo hravou formou za pomoci dramatizácie textu, čo zvládli veľmi dobre. Ďalšou úlohou bolo čítanie bájok od Ezopa, J. de La Fontaine a I.A.Krylova a ich následný rozbor a porovnanie. Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju najkrajšiu bájku. Dramatizácie textu a besedy o prečítaných knihách sa zúčastnilo 17 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Vargovou.

Dátum: 9.2.2022
Názov podujatia: Ezopove bájky
Forma: beseda o prečítaných knihách, tvorivé dielne
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2, 6.B
Počet: 17 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria