Vítame jar v knižnici, tvorivá dielňa

Jar vnímame ako jedno zo štyroch ročných období, ktoré sa každoročne striedajú. Astronomický začína jarnou rovnodennosťou okolo 20. Marca a končí letným slnovratom okolo 21. Júna. V meteorológii sa počíta ako celé mesiace marec, apríl a máj.                              

Dňa 7. 3. 2018 sme privítali jar aj v knižnici. Spolu s 9 žiakmi 6.D triedy ZŠ Okružná 17 v Michalovciach sme sa jarne naladili čítaním úryvku z knihy Ľuda Ondrejova Zbojnícka mladosť. Žiaci vytvárali 3D obrázky, vyskúšali si prácu s farbami, maľovali obraz ale aj sadrové odliatky. V závere podujatia si žiaci prezreli knižné novinky.  

Mgr. Zlatica Chmurovičová

Fotogaléria