Čítanie spomienok Irmy Sztáray

V piatok 29. marca  sa v Zemplínskej knižnici G. Zvonického  konalo podujatie pod  názvom Čítanie spomienok  Irmy Sztáray.
Podujatie bolo venované 155. výročiu narodenia  dvornej dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, nazývanej Sissi.
Irmu Sztárayovú   vo svojej  prezentácii predstavila historička Zemplínskeho múzea v Michalovciach Mgr. Stanislava Rovňáková.
Pozvanie na čítanie prijali:  Mgr. Miroslav Sopko, poslanec Národnej rady SR, Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a Ing. Vladimír Sekela, regionálny historik.
V úvode a závere podujatia sa v krátkom kultúrnom vstupe predstavili učitelia ZUŠ v Michalovciach pani Bančejová a pán Starják.
Podujatie sa konalo v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a  zúčastnilo sa ho 58 návštevníkov.

PhDr. Alena Vasiľová

Fotogaléria