Noc s Andersenom

Noc s Andersenom

Z 31.3.2006 na 1.4.2006 prežilo svoju prvú rozprávkovú  noc v knižnici  24 detí, 5 knihovníčok a  3 učiteľky ZŠ. Tým sme sa zapojili spolu s viac ako 400 knižnicami a niekoľkými školami z Čiech, Slovenska, Poľska, Slovinska a Nemecka do medzinárodnej akcie
Toto podujatie sa uskutočňuje už niekoľko rokov pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy a je každoročnou spomienkou na výročie narodenia najväčšieho rozprávkára všetkých čias H.Ch.Andersena. Jeho cieľom je netradičnou  a príťažlivou formou odpútať deti od televízie, počítačov a upriamiť ich pozornosť na knihy.
Podujatie nemohlo začať ináč ako rozprávkou o H.CH. Andersenovi. Tou deti potešila  recitátorka Anička  Činčárová. Teta knihovníčka Iveta Majvitorová ich oboznámila s históriou Noci s Andersenom, aby vedeli, prečo sa knižnica premenila  na rozprávkový dom plný rozprávkových bytostí / knihovníčok /. Z našich malých čitateľov sa stali „Spáči „, získali preukaz spáča, ktorý ich oprávňoval zdriemnuť si kedykoľvek  a kdekoľvek medzi knihami, ba dokonca mohli čítať aj pod perinou.  Zložili „Sľub spáčov „ a zasadili  „Rozprávkovnik „, ktorý potom vyzdobili svojimi želaniami. Jedno želanie za  všetkých : „Vážený stromček Rozprávkovník, želám Ti veľa ľudových a autorských rozprávok, ešte Ti želám, aby si z prečítaných kníh mal dobrú výživu, aby sa Ti darilo a aby Ťa deti mali radi „....
Deti si v knižnici našli aj spisovateľku, ktorá sa venuje písaniu rozprávok Andrianu Varigovú.Teta spisovateľka ich oboznámila so svojou tvorbou, prečítala im svoju najobľúbenejšiu rozprávku, deti sa zaujímali o všetko, čo sa týka spisovateľského chlebíčka, ich spontánnym otázkam nebolo konca kraja.
Deti prišla pozdraviť riaditeľka knižnice Mgr. Šleisová a na večierok k nám zavítal aj primátor Michaloviec Ing. Jozef Bobík.  Po kráľovskej večeri spoločne navštívili divadielko Korienka,/ Obč. Združenie Sophia / susediace  s našou knižnicou.  Bábkové predstavenie Statočný cínový vojačik deti  zaujal, mali možnosť  zapojiť sa do hry. Nasledoval  lampionový sprievod  rozprávkových bytostí H.Ch.Andersena. K deťom, ktoré strávili noc v knižnici, sa pridali ďalšie spolu so svojimi rodičmi. Prišli s lampiónmi, niektoré aj v maskách . Svetielkujúci  sprievod  prešiel pešou zónou a vrátil sa pred knižnicu.Po sprievode sa uskutočnilo losovanie o cenu knižnice. Deti si ani nestačili vydýchnuť a pokračovali sme ďalej. V knižnici ich vítala čarodejnica, šašo a vodník. Dostali sa do rozprávkového bludiska, kde  zanechal svoje stopy Andersen, riešili záhady a zisťovali názvy  rozprávok. Potom ich čarodejnica  „preniesla „ na prvé poschodie, kde ich prevzal šašo, ktorý im prečítal známu slovenskú rozprávku „Hlúpy Jano“. Na druhom poschodí ich privítal vodník Čľupko, pripravil si pre ne hádanky. Súčasťou noci bolo aj chatovanie prostredníctvom webovej stránky, ktorá bola vytvorená pre všetky zúčastnené knižnice.
Na záver  noci bola polnočná diskotéka, deti otvorili trinástu komnatu, kde na nich čakali rôzne masky. V rytmoch disca tancovali strigy, princezničky, žabky, netopiere, víly, baletky a spidermani.  Nezabudli sme ani na pyžamovu párty a v hlbokej noci cestu odvahy, kto ju prekonal bol hrdina, pretože strašidlá vyliezali z každého kúta knižnice.
Rozprávka na dobrú noc bola až nad ránom a potom všetko stíchlo.
Pri raňajšom čaji a dobrotách bolo o čom rozprávať.
Príchod rodičov do knižnice ukončil rozprávku.

Učinkovali :  Deti   :  žiaci  2 . a 3. Ročníka VI. ZŠ, Čarodejnica : Knihovníčka Iveta, Šašo : Knihovníčka Maja, Vodník Čľupko : Knihovníčka Gabika, kuchárky : Knihovníčky Slávka, Jana,  Rozprávkárka : Anička Činčárová, Spisovateľka : Andriána Varigová, Učiteľky :  Monika, Dáša, Jana, Divadielko Korienka  
Dovidenia o rok !

.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •