Stretnutie členov literárneho klubu Čriepky

11.04.2014 sa v ZKGZ Michalovce uskutočnilo stretnutie členov LK Čriepky (5 účasť). Po prvý krát prišla na stretnutie Veronika Mattová, ktorá prečítala ukážky z vlastnej tvorby. K jednotlivým ukážkam sa vyjadril Dalimír Stano, ako aj ostatní zúčastnení. Katka Varechová (Elena Eleková) prečítala poviedky Múza a Stopa. Druhú zo spomínaných poviedok, Dali odporučil poslať do Slovenských pohľadov.

 

Jana Mrázová

Fotogaléria