Fotogaléria z otvorenia putovnej výstavy

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v spolupráci s Českým centrom v Košiciach pripravila pre svojich čitateľov a záujemcov o novodobú históriu putovnú výstavu pod názvom: „Blúdenie medzi augustom 1968 a novembrom 1989.“ Výstava je venovaná revolučným rokom v novodobých dejinách od augusta 1968 až po november 1989. 15. apríla 2008, príhovormi riaditeľky knižnice Mgr. Marianny Maruničovej a riaditeľky Českého centra v Košiciach JUDr. Kateřiny Novotnej, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie. Prítomní boli členovia Českého spolku v Michalovciach a študenti Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach. Odborným výkladom o týchto novodobých dejinách nás previedol JUDr. Schybal, člen Českého spolku zaoberajúci sa históriou. Fotografické momentky zachytávajú študentské zhromaždenia na Václavskom námestí, príchod vojsk Varšavskej zmluvy, pohreb Jána Palacha, ktorý sa upálil na protest proti okupácii, až po demonštrácie v novembri 1989 a  zvolenie Václava Havla prezidentom republiky 29.12.1989. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti do 15. mája 2008.