Dejepis v knižnici

Na základe knihy „ Kruté objatie „ ktorá bola vydaná koncom roka 2018 sa 30. mája 2019 konala beseda s regionálnou autorkou Annou Garbinskou. Hodinka  venovaná téme holokaustu na Zemplíne. Besedy sa zúčastnila SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach. Autorka kladie dôraz na regionálne  dejiny, na základe ktorých sa u študentov pestuje úcta k vlastnému kraju. Na besede sa zúčastnilo 23  študentov.

Regionálne oddelenie
Koribaničová, Horná

Fotogaléria