Kde sa asi rozprávka skrýva..., pob. na ZŠ Krymská 5

20.10.2020 si prišli žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Vodhanelovou zopakovať nadobudnuté vedomosti z informačnej výchovy a samozrejme vypožičať svoju prvú knižku. Každý žiak mal možnosť vypožičať si knihu podľa vlastného výberu. Knihy si žiaci vyberali v malých skupinkách za pomoci tety knihovníčky. Spoločne sme hľadali, čo sa v ktorej knižke asi skrýva. Dúfame, že si každý našiel to, čo hľadal. Krásne čítanie a uvidíme sa na budúce. Prváci si so sebou z knižnice odniesli aj svoj prvý čitateľský preukaz. Knižnicu navštívilo 14 žiakov.

Bc.Ondová Eva

Fotogaléria