Svet plný prekvapení

Dňa 19.2.2020 sa na pôde našej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo zaujímavé a inšpiratívne stretnutie na tému autizmu so skúsenou  logopédkou PaeDr. Adrianou Chomovou. Spoločne sme nazreli do sveta plného prekvapení – do sveta týchto výnimočne obdarovaných detí. Toto stretnutie bolo určené všetkým rodičom, učiteľom, špeciálnym pedagógom,  rodinným príslušníkom ale aj širokej verejnosti. Pretože my všetci sa s autistami stretávame, v škole, na ulici, na ihrisku, v autobuse…Mnohí z nás nemajú tušenie, ako k nim pristupovať, ako s nimi pracovať a ako ich prijať. Nerozumieme ich správaniu, pretože sme nikdy neboli v ich koži.
PaeDr.  Chomová  priblížila vo svojej odbornej prednáške  oblasť autizmu z pohľadu logopéda  a ochotne sa s nami podelila o svoje skúsenosti aj z práce s autistickou komunitou, poradila, čo funguje, čo nie a čoho sa treba vyvarovať…
Súčasťou tohto podujatia bola aj tvorivá dielnička pre tieto deti, ktoré prišli v sprievode svojich rodičov či pedagógov. Dielnička prebiehala v priestoroch spoločenskej miestnosti na 2. poschodí knižnice, kde boli pripravené rôzne tvorivé „stanovištia“ – kreslenie, skladanie puzzle, modelovanie, hranie vedomostných hier, čítanie vedomostné hry a deti strávili príjemné a kreatívne dopoludnie v našej knižnici.
Toto podujatie prijali rodičia, pedagógovia a deti s veľkým nadšením a veríme, že aj prostredníctvom takýchto podujatí sa dostane téma autizmu viac do povedomia verejnosti.

Dátum konania: 19.2.2020
Počet účastníkov: 76
Mgr. Renáta Vašková Mgr. Zlatica Chmurovičová.

 


 

Fotogaléria