Biblia včera, dnes a zajtra

V priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa v dňoch 30.1.2012-16.2.2012 uskutočnila unikátna putovná výstava, ktorá predstavila Bibliu a jej posolstvo širokej verejnosti. Návštevníci mali možnosť prezrieť si viac ako 300 rôznych exponátov pre dospelých, mládež a deti v bezmála 80 jazykoch. Okrem najstarších Biblií z r.1549 a 1556 boli k dispozícií  kancionály, spevníky, modlitebné knižky, biblické príbehy, mapy, štúdijné materiály a komentáre. Svetovým unikátom bola biblia v 66 jazykoch-každá biblická kniha v jednom jazyku. K zaujímavým exponátom patrili aj Melantrichove biblie, kancionál v reči černošského kmeňa Zulu, Biblia v jazyku esperanto, vietnamčine, hebrejsky, v gréčtine, rómštine, ručný prepis evanjelia podľa Marka na cigaretový papierik vytvorený politickým väzňom, biblia v Braillovom písme ale aj jedna z najmenších Biblií na svete.
Projekt bol realizovaný OS I4U, v spolupráci s Maranatha o.s. a Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach. Súčasťou  výstavy bola prezentácia 100 grafických reprodukcií  rytín holandského  maliara Rembrandta van Rijna. Výstavu navštívilo približne 1700 návštevníkov z radov žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a širokej verejnosti.

Fotogaléria