Výstava Najkrajšie české a slovenské detské knihy

Najkrajšie české a slovenské detské knihy je názov putovnej výstavy kníh, ktorú otvorila ZKGZ v Michalovciach 17. decembra 2012.  Výstavu pripravili spoločne BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave a Památník  národního písemníctví v Prahe.  Jedinečnú výstavu, ktorá prezentuje 100 slovenských a 100 českých ocenených kníh pre deti a mládež za posledných desať rokov, pripravili Vladimíra Hoštová -- komisárka českej časti a Eva Cíferská -- komisárka slovenskej časti expozície. Touto výstavou sa aj naša knižnica pripojila k propagácii čítania. V spolupráci s materskými a základnými  školami sa naše pracovníčky knižnice budú snažili dostať do povedomia detí hodnoty písaného slova. Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný život. Táto jedinečná výstava bola pripravená tak, aby sa každý návštevník mohol kníh dotknúť a zalistovať v nich. Súčasťou výstavy boli aj sprievodné podujatia -- zážitkové čítania. Výstava bola prístupná verejnosti do 31.januára 2013. Účasť na výstave a sprievodných podujatiach bola 175 účastníkov.