Jubilujúci literárni dejatelia

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  vo virtuálnom priestore ponúkla čitateľskej verejnosti videoprezentáciu  zameranú na život a dielo slovenských literárnych dejateľov, ktorých jubileá si tento rok Slovensko pripomína.
 Videoprezentácia je venovaná spomienke na slovenského evanjelického kňaza, básnika, kritika literárnych a dramatických prác, publicistu a prekladateľa Andreja Sládkoviča pri príležitosti jeho 150.výročia smrti.
Ďalšími spomenutými sú literárni dejatelia, ktorým v tomto roku uplynie 200.výročie ich narodenia.  Prvým z nich je slovenský básnik a národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu, najvýznamnejší  a najradikálnejší básnik štúrovskej generácie Janko Kráľ.  Druhým je slovenský katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik, publicista a organizačný pracovník Ján Palárik, známy tiež ako Beskydov, Ján Beskydov alebo  Paliarik Ján.

Trvala: od 27.4.2022 do 31.5.2022
Videoprezentáciu videlo: 288 návštevníkov                                                                                                                               

Zodpovedný: Mgr. Holonič Svätoslav