Čitateľská gramotnosť v základnej škole -- seminár Štôla

V súčasnosti žijeme v 21. storočí, kde čoraz viac sa hovorí o kríze čítania.  Prioritou je podpora čitateľskej gramotnosti deti. Kríza v čítaní nastáva aj napriek elektronizácii knižníc a množstvu vydávania kníh a kníhkupectiev. Je možné že je to podmienené  zmenou atmosféry v rodinách a neprimerané podnety z PC hier, internetu  a televízie.
    Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou pripravila 9.3.2020  - 11.3.2020  v Štôle Vysoké Tatry seminár Čitateľská gramotnosť v základnej škole.  ZKGZ v Michalovciach bola pozvaná na tento seminár ako regionálna knižnica, ktorá je kompetentným partnerom pri rozvoji čitateľskej gramotnosti detí.  Pre učiteľov ZŠ v regióne sme pripravili prednášku a prezentáciu na tému Knižnica a čitateľská gramotnosť detí.  Pripravili sme zábery z našich podujatí, zameraných na danú problematiku, premietli sme im film 90. rokov  ZKGZ a priblížili život a dielo básnika Gorazda Zvonického (Andreja Šándora) , predstaviteľa katolíckej kej moderny, po ktorom je pomenovaná naša knižnica.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Prednášali: PhDr. Alena Vasiľová, Mgr. Iveta Majvitorová