Osmijanko

Tohto roku sa Zemplínska knižnica G. Zvonického po prvý krát zapojila do projektu na podporu čítania Čítame s Osmijankom – pridáš sa aj ty?

Podujatie je rozdelené na osem stretnutí, na ktorých zúčastnené deti, knihovníci aj učitelia spoločne čítajú knihy a riešia zaujímavé literárne hádanky.

Odpovede na súťažné otázky sa nakoniec pozbierajú a hromadne sa odošlú Osmijankovi, ktorý vyhodnotí najlepších detských čitateľov a odmení ich peknými cenami. Na projekte sa zúčastňuje 43 detí zo VI. Základnej školy na Okružnej ulici v Michalovciach.

Dňa 29. novembra sa v priestoroch knižnice uskutočnilo druhé čítanie s Osmijankom a deťmi VI. ZŠ. Prečítali sme si úryvky z knihy Tomáša Janovica Drevený tato a jeho rozprávkové varechy, zahrali sme sa na básnikov a za domácu úlohu deti dostali vymyslieť sedem rozprávkových variech - na každý deň inú.

  •  
  •  
  •