Gorazd Zvonický známy / neznámy

Autorský film s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy,  vykresľuje jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť, ktoré by mohli byť vzorom pre dnešnú mladú generáciu. Cieľom filmu je podať základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím unikátnych dobových fotografií a dokumentov. O osobnosť Gorazda Zvonického prejavili záujem aj študenti SOŠT v Michalovciach.

Dátum: 23.03.2022
Názov podujatia: Gorazd Zvonický známy/neznámy                                          
Forma: dokumentárny film
Cieľová skupina: študenti SOŠT v Michalovciach
Počet:  16 návštevníkov
Zodpovední: Čuhaničová