Vývoj hospodárskeho a sociálneho postavenia obyvateľstva, vyrovnávanie rozdielov medzi jednotlivými časťami I. ČSR

Prednášku s týmto názvom si na stretnutí  1. 4. 2019 vypočuli členovia a sympatizanti  (10) Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Prednáška bola už v poradí treťou z Cyklu prednášok z českej histórie – osoby a udalosti 2019. Od prednášal ju JUDr. Miroslav Schýbal v Zemplínskej knižnici G. Zvonického. Rozobral v nej obdobie na prahu 20. storočia. So vznikom Československej republiky v roku 1918 došlo k spojeniu dvoch rozdielnych hospodárskych celkov. Na jednej strane to boli priemyselne rozvinuté české krajiny a na strane druhej prevažne agrárne orientované Slovensko. Ďalej rozobral obdobie po 1. svetovej vojne, povojnovú obnovu, svetovú hospodársku krízu a jej vplyv na Slovensko, riešenie krízy  a postupné oživenie hospodárstva. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019.

Zapísala Anna Čuhaničová

Fotogaléria