Pavol Horov

PAVOL HOROV

VEĽKÝ BÁSNIK -- SKROMNÝ ČLOVEK

 

Leť moja pieseň motýľ hravý

Na krídlach vánku do diaľavy

A dobré správy rozsievaj všade

Po šírych rovinách po horách v sade

 

Tohto roku v máji si pripomíname 100. Výročie narodenia barda Zemplína Pavla Horova. A tak sme sa 2. júna 2014 stretli v našej knižnici s klientmi Integry, aby sme im priblížili ťažkú životnú púť nášho básnika, aj zarecitovali skvosty z jeho poézie, do ktorých vkladal predovšetkým ľudskosť a lásku. Vo svojich veršoch zachytáva spomienky na matku, detstvo a rodný kraj. Prezentácie sa zúčastnilo 15 klientov Integry.

S. Pradová                         

                                                                                                                                 

Fotogaléria