Daruj detskú knihu

14. február nie je len sviatkom zamilovaných. Je to aj Medzinárodný deň darovania knihy -  Book Giving Day .
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrne zariadenie KSK sa zapojila do celoslovenskej kampane Daruj detskú knihu. Pôvodnou a hlavnou myšlienkou kampane je darovať knihy tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Knižnice sa na napĺňaní tohto cieľa podieľajú rôznymi aktivitami – organizujú zbierky kníh pre rôzne sociálne organizácie, krízové centrá, nemocnice...  Pridať sa k nej však je možné aj   individuálne.
Vďaka naším čitateľom  sme vyzbierali hodnotné detské knihy, ktorými sme potešili deti z Centra pre deti a rodinu Michalovce.  Zbierka trvala od 14.2. ‐ 28.2.2022    

Ďakujeme

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria