Martin Kukučín

Dňa 30.5.2011 sa uskutočnilo stretnutie študentov Cirkevnej SOŠ sv. Cyrila a Metoda so životnou cestou a tvorbou  prozaika, dramatika a publicistu a lekárom, najvýznamnejšieho predstaviteľa  slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martinom Kukučínom, vlastným menom Matej Bencúr , rodákom z malebnej  slovenskej obce Jasenová, ktorého už v mladosti osud zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov Brač  (dnešné Chorvátsko)  potom až do ďalekého Chile, do jedného z najjužnejších miest Juhoamerického kontinentu, prístavného mesta v Patagónii -  Punta Arenas, aby nakoniec spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne.  Stretnutie bolo pohľadom veselým i vážnym do jeho života, údelu a tvorby v ktorej sa odzrkadľovalo to  čo mu bolo blízke, čo ho trápilo i tešilo na živote jednoduchého dedinského človeka. Zároveň to bol pohľad na jeho historické a zemepisné súvislosti.Následne študenti skúsili dramatizovanou formou sa začítať do úryvku z diela Rysavá jalovica, v ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama Krta z jarmoku s jeho ženou Annou. V závere bola ukážka tohto dialógu v majstrovskom  filmovom spracovaní  samotného diela Rysavá jalovica v podaní umelcov  Jožka Krónera  a Evy Kristínovej

Mgr. Holonič Svätoslav

Fotogaléria