Neznámy Zemplín 2

Tipy na netradičné výlety nám na druhom stretnutí  poskytol  Mgr. Matej Starják PhD. – pedagóg a historik. Tento krát nám predstavil sakrálne stavby v blízkom okolí. Predstavil nám kostoly vo Vinnom, Klokočove, Baškovciach, v Zbudzi odporučil navštíviť židovský cintorín a v Krivoščanoch najsevernejšie vinice.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici.

Dátum: 13.05.2022
Názov podujatia: Neznámy Zemplín 2                                           
Forma: dokumentárny film + prednáška spojená s besedou
Cieľová skupina: verejnosť
Počet:  26 návštevníkov
Zodpovední: Čuhaničová, Kočišová

Fotogaléria