Môj brat nemá brata -- stretnutie so spisovateľkou Elenou Elekovou


•    Elena Eleková, vlastným menom MUDr. Katarína Varechová sa narodila a vyrastala v Sobranciach.
•    Vyštudovala medicínu na UPJŠ v Košiciach, je vydatá, býva v Michalovciach a spolu s manželom vychovávajú dve krásne dcérky  
•    Pracuje v nemocnici Svet zdravia ako všeobecná lekárka
Sama autorka o sebe hovorí: „ Som vášnivý čitateľ, typ Knihomoľ knižničný, Isto za to môžu aj rodičia – mama písavala básne a vštepila mi priam fyzickú úctu ku knihám, otec tiež bol knihomoľ, ktorý čítaval knihy s baterkou pod perinou.
Pani spisovateľka s veršíkmi už začala v 8. rokoch svojho života, ale literárne ocenenia začala zbierať v rámci gymnaziálnych štúdií v literárnych súťažiach a v literárnych prílohách Nové slovo a Smena na nedeľu.
•    Je členkou literárneho klubu Čriepky pri našej knižnici.
•    Doteraz jej vyšli dve knihy pre dospelých novela Život pri živote a Morituri. Je scenáristkou a herečkou v ochotníckom divadle Pri fontáne
•    Napísala Divadelnú hru Cez okno, veselohru v spoluautorstve s Dr. Adamikovou Žimné vre,  Džina pošli ďalšieho a Delfy.
•    Koncom roka 2016 vo vydavateľstve Q111 jej vyšla prvá detská kniha Môj brat nemá brata, ktorú sme uviedli do života v našej knižnici
•    V r. 2017 vyhrala Hlavnú cenu vydavateľstva Perfekt za poviedku Keď budem mať pubertu, ktorá vyšla aj v knižnej podobe.
 V spolupráci s Fondom na podporu menia sme 26.9.2018 zrealizovali na detskom oddelení stretnutie s touto autorkou. Podujatia sa zúčastnilo 61 detí. Súčasťou boli aj dramatizované ukážky a hry v podaní Mgr. Anny Kornajovej zo Základnej umeleckej školy Michalovce z dramatického odboru.

Mgr. Iveta Majvitorová
 

Fotogaléria