Matúš Maťátko. Výstava ilustrácií detských kníh.

Od pondelka 02.03.2020 pod strechou Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach mohli návštevníci obdivovať tvorbu jedného z najvýraznejších mladých výtvarníkov na Slovensku – Matúša Maťátka. Jeho tvorbu sme predstavili aj cez sociálnu sieť Facebook.
Tvorba tohto talentovaného, mladého umelca má široký záber, od veľkoplošnej grafiky cez ilustrácie až po sochu. Jeho tvorba je plná intenzity a dynamiky, cítiť z nej vplyv tradičnej grafiky, knižnej ilustrácie, komiksu a mestských hudobných subkultúr.
Veľké udalosti našich dejín spracoval osobitým spôsobom a v dielach zmiešal tradičný typ grafiky – linoryt a drevoryt – s komiksom, karikatúrou a jazykom počítačových hier.
Jeho diela odkazujú na domáce východiská, v žiadnom prípade však nezotrvávajú v minulosti, naopak, majú ambíciu ju rázne prekročiť a posunúť ďalej. Diela sú s typicky maťátkovským dôvtipom odľahčené, uvoľnené a zábavné, zároveň je na pozadí humoru nastražený osteň reflexívnosti a kritiky.
Za autorské knihy Sny húsenice Rúrky (2005) a Evolúcia (2007) získal čestné uznanie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V roku 2012 predstavil svoju ilustračnú tvorbu na štyroch výstavách v Japonsku. Za knihu Lapinovci z letiska ( Trio Publishing) získal cenu Najkrajšia kniha Jesene 2015 a Najkrajšia kniha Slovenska 2015.  V roku 2016 predstavil knihu Červený vírus a kučeravý Sebastián (Perfekt), ktorá tiež získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2016.
Matúš Maťátko je neprehliadnuteľný talent mladej slovenskej generácie, grafik, ilustrátor, dizajnér, tvorca streetartových intervencií, známy, úspešný, obľúbený, čo nie je žiadna náhoda alebo šťastie, ale výsledok cieľavedomej a intenzívnej práce.
Výstavu si pozrelo viac ako 294 ľudí v knižnici a cez sociálne siete.

Mgr. Anna Leskovská  
Mgr. Iveta Majvitorová

Matúš Maťátko. Výstava ilustrácií detských kníh