Čitateľská úroveň mládeže a jej ďalší vplyv na jej komunikačné zručnosti

Dňa 02.06.2022 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Michalovciach uskutočnilo podujatie pod názvom Čitateľská úroveň mládeže a jej ďalší vplyv na jej komunikačné zručnosti. Prednáška bola určená pre študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií. Pod vedením PeadDr. Ladislava Albertyho PhD. si študenti precvičili svoje komunikačné zručnosti a tiež zručnosti spojené s porozumením čítaného textu. PeadDr. Ladislav Alberty, PhD. je uznávaným dlhoročným sociálnym pedagógom a odborníkom na komunikačné techniky. Angažuje sa v problematike sociálneho poradenstva. V súčasnosti externe prednáša na Evanjelickej bohosloveckej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Forma: Prednáška a seminár
Dátum: 2.6.2022
Počet účastníkov: 60 stredoškolských študentov, 5 stredoškolských pedagógov
Realizácia a text: Mgr. Alena Fujda

Fotogaléria