Čítajme si ... 2013 na I.ZŠ

"Čítajme si... 2013" I. ZŠ

 

Dňa 4. júna 2013 v čase od 9:00 do 15:00 sa zrealizoval už 6. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu "Čítajme si..." Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych a školských knižníc a škôl z celého Slovenska. Čítali deti od 6 do 15 rokov, ktoré navštevujú základné školy, osemročné stredné školy a gymnáziá. 

Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor podujatia, Linka detskej istoty, dosiahnuť cieľ projektu - podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

Aj I. ZŠ T. J. Moussona sa zapojila do tohto čitateľského maratónu. Čítali sa knihy Opice z našej police  Ezopove bájky. Podujatia sa na tejto škole zúčastnilo 230 žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ.

Slovensko - 36 321 detí sa zapojilo do Čítajme si... v roku 2013.

Ondová Eva

 

Fotogaléria