Stretnutie s Otakarom Krasenským

V spoločenskej miestnosti ZKGZ v Michalovciach  dňa 22.05.2014  sa uskutočnilo stretnutie s Otakarom Krasenským - hudobníkom, regionálnym autorom a s jeho manželkou  Annou Krasenskou ( učila v SZŠ v Michalovciach toho času na dôchodku) so žiakmi GĽŠ v Michalovciach.

Hudba a literatúra nerozlučne patria k sebe a to sa potvrdilo aj v prípade p. Krasenského.

Jeho životným krédom je hudba -- humor - láska, ktoré uplatňuje aj vo svojich programoch.

 

Otakar Krasenský je autorom kníh:

                          * Pozitívne správanie ( 2002; 2003; 2009 )

                         * Swingový klavír ( 2006 )

                        * Úvahy, ktoré život prináša alebo Hviezdy nezapadnú ani v tme ( 2009 )

Jeho literárnu tvorbu  predstavila p. Krasenská. Priblížila účastníkom poučné zamyslenia nad východiskami z rôznych životných situácií, nad  čím sa aj autor zamýšľa vo svojej tvorbe. Poukázala na nástrahy života ako sú drogy, fajčenie, alkohol. Mladých tieto neduhy lákajú.  Zároveň ich nabádala, aby im nepodľahli, ako to bolo v prípade slávnych spevákov napr. Franca Sinatru a Elvisa Presleyho.

Ale podotkla, že aj zo závislosti je možné sa vymaniť.

V hudobnom vystúpení, ktoré bolo spestrením príjemného stretnutia nás p. Krasenský previedol obdobím swingu, jezzu, rock n rollu a tým si získal uznanie 96 poslucháčov.

Jana Mrázová

 

Fotogaléria