Seminár Návraty Pavla Horova

Pod týmto názvom sa dňa 14.októbra 2014 konal v spoločenskej sále  Základnej umeleckej školy v Michalovciach seminár pre učiteľov základných a stredných škôl. Hlavnými organizátormi podujatia boli: Dom Matice slovenskej, Zemplínska knižnica G. Zvonického a Základná umelecká škola v Michalovciach. Realizáciu seminára finančne podporilo mesto Michalovce v rámci projektu Zemplínčan Pavol Horov. Cieľom seminára bolo predstaviť učiteľom tohto významného rodáka z Bánoviec nad Ondavou, kde ho poznajú pod vlastným menom Pavol Horovčák.

Prednášajúcimi boli:  Marián Grupáč,riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS s prednáškou Básnik Pavol Horov,  Peter Cabadaj, vedecký  tajomník Matice slovenskej, literárny historik a spisovateľ predstavil učiteľom Pavla Horova v kontexte slovenskej literatúry 20.storočia a Ernest Sirochman , pedagóg a publicista ukončl seminár prednáškou Knihy Horovovej storočnice a vďačnosť rodákov.

Hovorené slovo bolo doplnené premietnutím filmov :Návraty Pavla Horova (1979), Stretnutie s básnikom Pavlom Horovom (1967).

V závere by som rada uviedla krátky výňatok z prejavu Petra  Cabadaja:

  " Nielen na prvý pohľad vidieť a cítiť, že náš básnik sa vytratil zo širšieho spoločenského vedomia, kolektívnej pamäti a diskurzu. Jeho výročia sa v ostatných decéniách nesú na vlnách skromnosti. Ale či to neboli práve skromné pomery, ktoré ho kedysi dávno vypravili z rosných lúk pri Ondave do šíreho sveta? Rodní naňho nezabudli, nezabúdajú a ja pevne verím, že ani v budúcnosti nezabudnú. Básnik sa im aj nám za to vždy poďakuje ďalšími návratmi a asonanciami. Z vysokého letného neba nám nezištne pošle koráb, aby sme sa neutopili v zradných vodách spodných a nezostali z nás len ľudské torzá. A keď svitne poludnie a slnce bude nad nami, vybaví sa nám v pamäti defilé spomienok na Janov, snežnú báseň i babie leto. Po nociach sa nám bude v sne ozývať balada o matke Niobe, ktorá z posledných síl varuje pre krutým prebudením. Azda to nakoniec s nami v hodinách úzkosti dopadne dobre. Búrky a dažde pominú a na malom jarnom plátne nám labute zaspievajú pieseň o domove. A v čerení času si budeme môcť všetci aj naďalej slobodne vychutnávať dúšky z očistnej ponornej rieky nášho ticha."

Seminára sa zúčastnilo 53 učiteľov a pozvaných hostí.

                                                                                                          PhDr. Alena Vasiľová

Fotogaléria