Gorazd Zvonický -- známy/neznámy, 12. 3. 2019

Filmom Gorazd Zvonický – známy/ neznámy sme 12.3.2019 v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach priblížili  život a tvorbu nášho rodáka Gorazda Zvonického, vlastným  menom Andrej Šandor ( 29.6.2013 - 27.7.1995) študentom Obchodnej akadémie v Michalovciach (účasť22).
Pri príležitosti 100. výročia narodenia  básnika, prekladateľa, pedagóga – kňaza – misionára Gorazda Zvonického  Boris Voroňák v spolupráci s bratislavskými saleziánmi a spolkom sv. Cyrila a Metoda natočil autorský film pod názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy. Film má tri základné časti. Prvá sa zaoberá jeho detstvom, rodinou a školou – faktormi, ktoré ho výrazne formovali v rannom období. Zdôrazňuje aj rozhodujúcu úlohu prof. Štefana Hlaváča pre jeho orientáciu na kňazskú dráhu. Druhá časť analyzuje básnikovu tvorbu v kontexte v dobe v ktorej vznikla. Tretia časť dáva odpoveď na otázku nastolenú výsledkom ankety v úvode filmu: čo robíme pre to, aby naša generácia lepšie poznala život a dielo Gorazda Zvonického? Gorazd Zvonický patrí k tým osobnostiam nášho národa, ktoré napriek ich obdivuhodnému celoživotnému dielu sú v širokej verejnosti málo známe. Jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť sú vzorom pre dnešnú mladú generáciu.
Veríme, že poznatky z filmu študenti využijú pri maturitných skúškach, kde sa G. Zvonický spomína iba okrajovo, ako predstaviteľ Katolíckej moderny.

Jana Mrázová

Fotogaléria