Roald Dahl a jeho autorská dielňa 2020, pob. na ZŠ Krymská 5

Dňa 4.2.2020 sa na VII. ZŠ konalo stretnutie žiakov už pri šiestom ročníku čitateľského projektu pod názvom „Roald Dahl a jeho autorská dielňa“. Tento projekt je pripravený pre žiakov 5. ročníka. Cieľom tohto čitateľského projektu je spojiť školské vyučovanie  s mimoškolskou čitateľskou aktivitou. Pripraviť pre našich čitateľov a žiakov „netradičnú hodinu“, ktorá by ich podnietila k ďalšej literárnej práci a čítaniu.
Chceme tu uplatniť a priviesť žiaka k samostatnému výberu diela. Pri tomto konkrétnom čitateľskom projekte chceme poskytnúť žiakom ucelený obraz o tomto autorovi, jeho živote a autorskej dielni. Žiaci po prečítaní diela majú možnosť hodnotenia knihy pomocou troch alternatív: páči sa mi, môže byť a nie ďakujem. Dôležitá je podpora žiaka pri jeho hodnotení konkrétneho diela, čo zahŕňa prípadne aj kritický postoj k niektorému z diel. Tento projekt bude prebiehať do konca júna, kedy bude jeho vyhodnotenie a výber NAJ knihy a NAJ čitateľa.
Súčasťou aktivít bola aj krátka prezentácia, kde žiaci nahliadli do Múzea Roalda Dahla v jeho rodnom meste. Súčasťou čitateľských aktivít bola aj výpožička kníh. Podujatia sa zúčastnilo 20 žiakov z 5.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Serečunovou.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria