Detský čitateľ - formotvorné prostredie 2022

Motto: „ Z dieťaťa,  ktoré číta, sa jedného dňa stane dospelý, ktorý myslí“.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického – detské oddelenie pre deti a mládež  v spolupráci s Fondom na podporu umenia 30.11.2022  zrealizovalo pre   detských knihovníkov a učiteľov základných škôl odborný seminár na tému: Detský čitateľ – formotvorné prostredie.
 Cieľ podujatia:   Zvyšovanie čitateľskej gramotností detí, zlepšenie čítavosti u žiakov základných škôl a detských čitateľov knižnice.  Literatúra je považovaná za jednu zo základných súčasti vzdelanosti a umenia, poskytuje priestor na emocionálny a duchovný rozvoj osobnosti človeka. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutá pre jeho osobný rast a funkčné zapojenie sa do spoločnosti. Bohužiaľ za posledné roky stav čítania, najmä u detí a mládeže vykazuje zhoršujúcu sa tendenciu. Pociťujeme to aj v celkovom slabšom záujme detí a mládeže o knihy.  Cieľom toho seminára bolo  dotknúť sa tejto problematiky, ktorá učiteľov a knihovníkov najviac páli. Hľadať východiská a odpovede na otázku prečo sa to takto deje.
Mgr. Miroslava Biznárová  z neziskovej organizácie Osmijanko si pripravila prezentáciu a zážitkové cvičenia a hry na tému  Zázračné kľúče od hravého čítania alebo ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete.
Mgr. Art. Sidónia Fedérová  z divadla Féder Teáter predstavila autorskú inscenáciu pre 11 deti ZŠ Okružná Michalovce a 31 účastníkov semináru  Priateľ na tri. Predstavenie  bolo na motívy knižky Kláry Jarunkovej  O psovi, ktorý mal chlapca.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum: 30.11.2022
Názov podujatia: Detský čitateľ – formotvorné prostredie
Forma: Motivačný zážitkový  seminár
Cieľová skupina:  knihovníci a pedagógovia I. stupňa ZŠ
Počet:  31 a 11 žiakov ZŠ Okružná Michalovce
Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

Fotogaléria